I ETAP CERTYFIKACJI „MIEJSCE PRZYJAZNE WOLONTARIUSZOM”

0%
 • Sprawdź, czy Twoja organizacja/instytucja spełnia kryteria certyfikatu „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” Korpusu Solidarności.

    Certyfikat „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” potwierdza profesjonalną współpracę z wolontariuszami.  
  Proces certyfikacji składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to wypełnienie niniejszego formularza. Drugi etap, to udział w spotkaniu i rozmowie z certyfikatorem (ekspertem).
  Do drugiego etapu przejdą organizacje/instytucje, które zdobędą co najmniej 75% punktów w pierwszym etapie.
   

  Formularz składa się z pięciu sekcji głównych, dodatkowo każda sekcja została podzielona na kilka kategorii. Schemat budowy całego narzędzia prezentujemy poniżej:

          I. DANE ORGANIZATORA
          II. PRZYGOTOWANIE ORGANIZATORA DO WOLONTARIATU
             1. Kierownictwo
             2. Koordynator i Zespół Organizatora
             3. Stanowisko pracy (narzędzia i dokumentacja)
             4. Formalne i prawne aspekty wolontariatu
          III. ZARZĄDZANIE WOLONTARIATEM
             1. Rekrutacja Wolontariuszy
             2. Współpraca z wolontariuszami

             3. Nagradzanie i motywowanie wolontariuszy
          IV. PROMOCJA I INFORMOWANIE O WOLONTARIACIE
          V. EWALUACJA I MONITORING WOLONTARIATU

  Formularz ma formę testu z pytaniami jednokrotnego wyboru (Tak/Nie). Po każdym pytaniu zamkniętym, można opcjonalnie wpisać dodatkowe informacje/uwagi. W każdej sekcji znajduje się nawet kilkanaście pytań.

  Zapraszamy do wypełnienia testu w pierwszym etapie certyfikacji. Kliknij przycisk "Dalej", aby rozpocząć.

  Powodzenia!

Ładowanie
Ładowanie...